Oppstart for 4.-9. klasse

Det er bare å møte opp, og nye kan prøve i 2 uker før de melder seg inn via Innmelding