Oppstart for 1-3 klasse.

Det er bare å møte opp, og nye kan prøve i 2 uker før de melder seg inn via Innmelding