Lerøy samling 7-8 Kl.

Tidspunkt og påmelding kommer.