Foreldremøter – barn/ungdom

4kl. 17:30, 5kl. 18:00, 6kl. inkl. utøvere kl 18:30.