Dugnader 2015

Skjalg er avhengig av innsats fra foreldre/foresatte/aktive til stevner og arrangement som skaffer nødvendige inntekter til drift av klubben. Der er flust opp av oppgaver som kun krever godt humør og lyst til å bidra, så manglende kunnskap om friidrett er ikke noen grunn til å bakke ut.

Erfaringsmessig er det de samme som stiller opp på dugnadene og vi sliter med å få nok folk. Vi vil derfor i år fordele ut dugnader på alle medlemmene. Se vedlegg for er en oversikt over dugnader for 2015. I første omgang ber vi om at dere gir tilbakemelding om hvilke dugnader dere ønsker å stille på. Hver utøver/foresatt stiller på minst to arrangement i løpet av året, men fint dersom noen stiller opp på flere. Ønskene blir i størst mulig grad hensyntatt når vi setter opp dugnadsfordeling, der alle får «sine» oppgaver.

Frist for innmelding av ønsker  er 24.Februar 2015 på epost til dugnad@ilskjalg.no

Oversikt over dugnader 2015