Dugnader 2016

Skjalg er helt avhengig av innsats fra foresatte/aktive for å kunne gjennomføre stevner, løp og andre arrangement.
 
For at vi skal komme I havn må alle delta på MINST 2 dugnader i løpet av et kalenderår (1 dugnad for 1-4 klasse). Trenere “avtjener” sin dugnad ved å være trener, og trenger ikke stille på andre dugnader.
 
Nedenfor er en oversikt over stevner, løp og andre arrangement vi trenger dugnadsinnsats på i 2016.  Vennligst gi tilbakemelding på hvilke arrangement du/dere ønsker å stille på innen 6. mars  på epost til dugnad@ilskjalg.no. “Ufordelte” dugnadsoppgaver blir fordelt ut på de som ikke melder inn ønsker.
 
Foreldreutvalget i IL Skjalg