Bli med på dommerkurs!

Det er lettere å hjelpe til på stevner hvis du er dommer. Nå tirsdag 28. august er det dommerkurs i Skjalghuset på Stavanger Stadion (18-21). Kurset går over to kvelder, det er ingen krav til forhåndskunnskap. Også aktive og trenere vil ha nytte av kurset.