4. Klasse

Hva er friidrett?
Deles inn i Hopp, kast og løp
Friidrettsøvelsene (link til Norges Friidrettsforbund)

Korona spesial 2020
Nye som ønsker å prøve friidrett, melder seg inn på forhånd: Innmelding og info til nye medlemmer. prøvetid på 2 uker gjelder fortsatt, og man melder seg ut selv hvis man ikke ønsker å fortsette, se Innmelding om hvordan.
Vi tilbyr trening kun for forhåndspåmeldte.

Gruppen bruker Spond – følg linken her.
Sett dere godt inn i Smittevern retningslinjene til IL Skjalg

Trening/Fun Athletics
Fokus på trening gjennom lek og konkurranser.

Treningstid
Ute: Påske til høstferie: Mandag og Torsdag kl 17:00 – 18:00
Inne: Høstferie til påske: Mandag og Torsdag kl. 17.05 – 17.55

Ingen trening i Skolens ferier, samt ei uke før og etter skolens jul og sommerferie.
Det kan være avvik, sjekk derfor innom: Skjalg kalenderen før overgang mellom inne og ute, samt oppstart etter ferier.

Oppstart Høst 2021 er uke 34.

Treningssted:
Sommer: Fra Påske til Høstferie – Stavanger stadion (Eiganes)
Vinter: Fra Høstferie til Påske – Stavanger Idrettshall (Storhallen) Bane D.
Husk gode utesko(sommer)/innesko(vinter) og drikkeflaske

Trenere
Gruppeleder:  
Stine Bastiansen, stine@madla.com

  • Veronica Sjøthun Pedersen
  • Nina Espedal
  • Ingrid Hodneland
  • Frode Modalsli
  • Frode Pedersen
  • Veronica Pawlowski
  • Tonje Padøy
  • Helen Strømberg

Facebook gruppe: Skjalg 2012 – 4. klasse

Har du lyst å begynne?
Prøvetid i 2 uker.
Husk å ta med noe å drikke.
Innmelding og info til nye medlemmer

Kontakperson
Leif Madsen Bærheim
e-mail: sportlbu@ilskjalg.no
IL Skjalg
Friidrett for alle – idrettsglede, mestring og utvikling