Barn/Ungdom

Skjalg tilbyr følgende treningsgrupper for barn og ungdom:

Velg aktuell gruppe fra meny for å lese mer. Generelt for alle gruppene så er det bare å møte på trening hvis man har lyst å prøve friidrett. Og en deltar på så mange treninger i uken som man ønsker for sin aldersgruppe. Det samme gjelder stevner, det skal være lyst betont, og du deltar på de som passer, men vi anbefaler at alle får minst ett tellende resultat i hopp, kast, lang løp og kort løp hver sesong, så progresjon kan måles.
Etter 2 uker prøvetid, må man bli medlem, hvordan leser du her: Info til nye medlemmer.

Vår klubb har utarbeidet en Sportsplan for barn og ungdom som skal sikre kvalitet i treningen gjennom:
– Felles verdier
– Klare forventninger til utøver, foreldre, trenere og alle rundt treningsgruppen.
– Effektiv samhandling
– Felles overordnet mål
– Kvalitetskrav til treningen
– Utviklingsstige for utøvere
– Kompetanse hos trenerne

Aktivitetsoversikt – IL Skjalg barn og undgom

Dato Aktivitet Detaljer Relevant for:
Jan-Mars

For 2020:
16 Jan,
20 Feb
3 Mar

 

Jærcup inne

Innendørs stevne i Sandneshallen
Medalje til alle som deltar på 3 stevner.
4.kl +
 

Jan

For 2020
26 Jan

Kretsmesterskap inne Innendørs mesterskap, arrangeres annethvert år i Haugesund og Sandnes 7kl +
Mars

7-8 Mars i 2020

Kretssamling Lerøy lekene samling Lørdag til Søndag i Deep Ocean arena, Haugesund 7/8 kl
Midten av april

6 april i 2020

KM Terrengløp Arrangeres i forbindelse med mosjonsløp. 5 kl +
Egen påmelding.
Midten av april

16 Apr 2020

Skjalg stafetten Skjalg tar en barne stafett for 1-3 klasse, rett før offisiell start. 4kl +
Midten av april

1 Apr. i 2020

Sandtang stafetten Bryne. 1 kl. +

Egen påmelding

Siste lørdag i april

25 Apr. i 2020

Siddisløpet Stokkavannet, Stavanger Egen påmelding, medlemmer løper gratis.
1 Mai SI stafetten Sandnes stadion, stafett på og rundt stadion. 4 kl. +

Egen påmelding

Mai – September Jærcup/

Skjalg banestevner

Aldersgruppen fra 5 klasse har ikke trening på stevne dager.

Tilbud fra 6 år 17:30 – 18:30

10+ fra 18:30

 

Aldergruppen 7-9 bør delta på lokale stevner.
Aldersgruppe 10+ bør delta på flest mulig stevner. Premier deles ut på juleavslutningen.
Siste del av Mai

6-7 juni i 2020

Mailekene Nasjonalt stevne.

Aldersgruppe fra 7 år.

7-9 konkurrerer lørdag.

10+ konkurrerer Lør+Søn.

Foreldre gruppa i Skjalg organiserer reise og overnatting, og alle som er 10+ blir invitert til å delta. Viktig at alle melder seg på i mange øvelser hver dag for å unngå for mye vente tid. Spesielt blant de minste.
Midten av juni Kretsmesterskap For aldersgruppe 13+ Relevant for 13+
Midten av juni

12-14 juni i 2020

Tyrvinglekene Internasjonalt stevne.
Mulig også i kombinasjon med Bislett Games.
Skjalg har ambisjon om å  sende en gruppe fra 13-14 års gruppa over.
Stevnet er 7+
Juni Sommeravslutning Arrangeres av foreldregruppa. Alle som liker is og brus -😊
September Mosvannsløpet En runde rundt Mosvannet fra 13+ 13+, egen påmelding. Skjalg medlemmer løper gratis.
Okt-Nov Treningsssamling Aldersgruppe 7-12år Trener arrangerer
Desember Kretssamling Lerøy lekene samling i Sandneshallen 13-14 år
Desember Nissestevne Kle deg ut som nisse og løp, hopp og kast i dette uformelle stevnet. Sandneshallen for 1- 6 kl.
Desember Juleavslutning Stavanger idrettshall/ Klubbhus
Arrangeres pr. gruppe av foreldregruppa.
Alle

Påmelding til stevner via Minidrett.no eller app’en, stafett påmelding separat.

Kontaktperson

Rune Hjelle, sportslig leder barn/ungdom
E-mail: sportlbu@ilskjalg.no