All posts by Marie Kloster

SIDDISLØPET 25 APRIL UTSETTES TIL LØRDAG 03 OKTOBER

Grunnet korona-situasjonen i Norge har IL Skjalg besluttet å utsette Siddisløpet til lørdag 03 oktober.

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både
innendørs og utendørs. Hvor lenge forbudet vil være gjeldene er enda uklart. Mange av de
restriksjoner som nå er innført er gjeldende frem til mandag 13. april 2020, men kan bli forlenget.
Vårt løp skulle etter planen arrangeres lørdag 25 april. IL Skjalg tar vårt ansvar i den nasjonale
dugnaden om å begrense smitten av Corona-viruset, og etter anbefalinger fra folkehelseinstituttet og
Stavanger Kommune har vi derfor besluttet å utsette løpet til lørdag 3. oktober.

På Siddisløpet deltar både barn og voksne, familier, vennegjenger og kollegaer. IL Skjalg vil også
verne om alle mammaer, pappaer, besteforeldre og utøvere som stiller opp i vår funksjonærstab. Vi
håper og tror at forbudet vil være opphevet til 3. oktober, og håper på forståelse for at vi på det
nåværende tidspunkt ikke avlyser løpet vårt men utsetter løpet til høsten. En avlysning vil få store
konsekvenser både for dere som deltakere og oss som arrangør.

Da vi ikke avlyser, men utsetter arrangementer, vil ikke deltakere ha krav på å få refundert startkontingenten.
Alle som har kjøpt billett til løpet vil få denne overført til 03 oktober. Dersom du
ikke anledning til å bruke billetten på den nye datoen, kan denne fritt selges videre. Ultimate Sport
Service vil sette opp en 100% selvbetjent løsning, slik at du som deltakeren kan administrere dette
selv.

Som arrangør synes IL Skjalg at det er trist at Siddisløpet ikke kan gå som vanlig siste lørdagen i april.
Men det er lite som er “som vanlig” i disse dager, og vi håper derfor på forståelse for beslutningen.
Vi håper som alle andre at vi kan komme tilbake til “normale” tilstander så snart som mulig.
Vi håper derfor at dere bruker de muligheter som finnes til å holde formen ved like, og ønsker alle velkommen
til Siddisløpet 3. oktober!

Stavanger Stadion er stengt av Stavanger Kommune

Til alle utøvere

Vi har blitt bedt av Stavanger Kommune om å hjelpe de i dugnaden som hele landet er involvert i. Vi må alle respektere forbudet som gjelder alle friidrettsbaner i Stavanger,  det vil si Stavanger Stadion er stengt.

Hvorfor er anlegget stengt?
• Over hele landet forsøker vi alle nå å unngå at tusenvis av mennesker blir alvorlig syke, og at folk dør, på grunn av korona-smitte.
• Unge, aktive mennesker er ikke mest truet av alvorlig sykdom og dødsfall, men er med og sprer smitte.
• Dråper fra pust, svette og hudkontakt spres fra person til person når vi trener.
• Smitte skjer også ved at to personer tar på samme utstyr. En ball, et fotball mål, en benk, en bag, ei drikkeflaske.

Hvorfor kan ikke friske få trene?
Du kan bære smitte selv om du kjenner deg frisk eller har bare svake symptomer. Nå skjer smitte fra folk som ikke vet at de bærer smitten.
• Tren gjerne, i hagen, i garasjen eller ute, men unngå å trene med andre og der det er mange mennesker.
• Hold deg unna idrettsanleggene så lenge myndighetene krever det. To som trener sammen trekker til seg flere.
• Vask hender godt med såpe og vann flere ganger daglig, før du drar og trener, og straks du kommer hjem.

Med sportslig hilsen
Stavanger Kommune og IL Skjalg

Informasjon angående Siddisløpet lørdag 25 april

Her er litt informasjon angående årets Siddisløp lørdag 25. april:

Vi følger løpende med på informasjon om Coronavirus som blir gitt av sentrale og lokale myndigheter, og forholder oss til gjeldende retningslinjer. En beslutning om hvorvidt løpet kan gå til planlagt tid må tas i god tid før løpsdato. Vi vil derfor ta en beslutning så snart som mulig, og senest innen utgangen av mars hvorvidt Siddisløpet  blir arrangert som planlagt eller om det blir utsatt til høsten.

Vi er allerede i gang med å finne en ny dato til høsten, og om vi velger å utsette blir nærmere informasjon gitt til våre deltakere om hva dette innebærer.

 

Ny oppdatert informasjon angående all sportslig aktivitet hos IL Skjalg

 

TIL INFORMASJON


IL Skjalg stanser all sportslig aktivitet.
Vi oppfordrer til egentrening i perioden, og trenere vil dele inspirasjon og/eller treningsprogram i vanlige kanaler for sin gruppe.

Beslutningen er tatt av styret basert på opplysninger fra Folkehelseinstituttet, Stavanger kommune og forbundet for å dempe videre spredning av Korona viruset.

  • All organisert trening stanses, utøvere får ikke delta på løp, stevner eller stafetter inntil videre.
  • Treningssamlinger planlagt avlyses/utsettes.
  • Skjalgstafetten utsettes.
  • Siddisløpet og NM Stafetter 2020 planlegges gjennomført, men 
    situasjonen vurderes fortløpende.

Vi ber alle lese informasjonen som ligger på FHI sine sider.

Her kan dere lese siste oppdaterte informasjon fra Idrettsforbundet: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/

Oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet

Informasjon angående Korona situasjonen pr dags dato

Til informasjon: IL Skjalg følger Norges Idrettsforbund, Stavanger Kommune og Folkehelseinstituttet sine råd og retningslinjer.

Stavanger Kommune har kommet med tiltak på innendørs arrangement, men pr dags dato ikke kommet noen restriksjoner på utendørs arrangement.

Følgende arrangementer kan avholdes:

  • Utendørs arrangementer
  • Innendørs arrangementer under 500 deltakere

Det vil da si at Siddisløpet går som planlagt inntil videre.

Dette innebærer at IL Skjalg fortsetter med treninger, men ber alle ta forhåndsregler og vær nøye med hygiene og unngå nærkontakt. Alle treningene til IL Skjalg blir nå lagt opp slik at man skal unngå mest mulig nærkontakt.

Utendørssesongen begynner litt tidligere dette året pga dette, men alle involverte blir informert i de ulike treningsgruppene.

Vi ber alle lese informasjonen som ligger på FHI sine sider.

Her kan dere lese siste oppdaterte informasjon fra Idrettsforbundet: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/

Oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet