Coop Jærcup

Jærcup Inne

I 2021 blir det følgende stevnedatoer, alle i Sandneshallen.

12 Januar 2021                  COOP Jærcup inne 1 for 11-12 år
16 Februar 2021                COOP Jærcup inne 1 for 15+
23 Februar 2021                COOP Jærcup inne 2 for 11-14
25 Februar 2021                COOP Jærcup inne 2 for 15+

Tidsskjema blir publisert på Sandnes idrettslag sin hjemmeside, senest dagen før. Stevnet starter kl 17

Man må ha deltatt på alle Jærcup inne stevner for sin aldersgruppe for å få medalje.
Alle må starte i sin egen aldersklasse, som er det året man fyller i kalenderåret man stiller til start.

Jærcup Ute (2019 info under)

Arrangørar:

 • Bryne Friidrettsklubb
 • Havørn Idrettslag
 • Sola Friidrett
 • Il Skjalg
 • Frøyland Idrettslag
 • Sandnes Idrettslag
 • Lye Idrettslag
 • Gjesdal Idrettslag
 • Undheim IL
 • Hinna friidrett

Påmelding via Minidrett.no

 1.                Torsdag 9.mai                                 Sandnes IL
 2.                Mandag 20.mai                              Lye/Bryne/Undheim
 3.                Tirsdag  4.juni                                 Sola/Havørn
 4.                Torsdag 20. juni                            IL Skjalg/Hinna
 5.               Torsdag 22.august                        Lye/Bryne/Undheim
 6.                Tirsdag 3.september                  IL Skjalg/Hinna
 7.                Torsdag 12.september              Frøyland IL
 8.                Mandag  23.september             Gjesdal IL

Reglar for COOP-Jærcup 2019

Påmelding via Minidrett.no

Klassar:

7 – 9 år blir notert namn og får utdelt ark dei tek med seg til dei ulike øvingane som klubben finn sjølv å nytta. Der blir resultat påført. Utøvarane kan ta med seg arket heim. Deltakarlista må leverast til resultat ansvarleg. Alle som har deltatt på minst 4 stemne får medalje.

10 – 18 år : Maks 2 øvingar pr. stemne. Alle må konkurrere i sin årsklasse.

Deltakarane konkurrerer i 4 øvingsgrupper: sprint, lange løp, hopp og kast. Utøvarar som har 8 eller fleire resultat og har oppnådd minst eitt teljande resultat i kvar øvingsgruppe får medalje.

Open klasse: Funksjonshemma

Premiering elles:

Alle som har deltatt på 3 stemne og ikkje får medalje, får diplom.

COOP-Jærcupvinnar blir ein gut og ei jente som har klart gullmedalje og får høgast poengsum i firekamp i følgande klassar:

 • 11 år
 • 12 år
 • 13 år
 • 14 år
 • 15 – 18 år

Jærmeister i friidrett blir den guten og den jenta av gullmedaljevinnarane mellom 11 og 18 år som får høgast poengsum i firekamp. Poeng blir rekna ut etter AW-tabellen.

COOP-Jærcup   2019

Stemna startar kl. 17.30 for aldersgruppa 7 – 9 år og kl. 18.30 for aldersgruppa 10 år og eldre.

7-9 år får utdelt ark til å skriva resultata på, når dei kjem.

Kvar klubb lagar innbyding til sitt stemne og vel si eiga påmeldingsform (online, e-post). Denne blir sendt RFIK si heimeside. Påmeldingsfrist maks 5 dager

Tidsskjemaet blir også lagt ut på friidrettskretsen si heimeside.

Torsdag 9.mai                        Sandnes IL

 • G/J 7-9                        Sjå framlegg til øvingar og organisering
 • J 10-11                        60mh,60m, 600m, høyde, kule
 • G 10-11                       60mh, 60m, 600m, lengde, kule,
 • J12-14                         60mh, 200m, 600m, høyde, stav, diskos
 • G12-13                        60mh, 200m,600m, lengde, stav, diskos
 • G 14                            80mh, 200m,600m lengde, stav, diskos
 • J 15-16                        80mh, 200m, 800m, høyde, stav, diskos
 • G 15-16                       100mh, 200m,800m, lengde, stav, diskos
 • J 17-19+ K                   100mh, 200m, 800m, høyde, stav, diskos
 • G 17-19+ M                110mh, 200m,800m, lengde, stav, diskos
 • Åpen klasse                lengde, kule

 

Måndag 20.mai                     Lye/Bryne/Undheim (Lye stadion)

 • G/J 7-9                        Sjå framlegg til øvingar og organisering
 • J 10-14                        60m, 600m, tresteg,  slegge, kule
 • G 10-14                       60m,  600m,  høyde, slegge, kule
 • J 15-19+ K                   300m, 3000m, tresteg, slegge
 • G 15-19+ M                300m, 3000m, høyde, slegge
 • Åpen klasse                60m, kule

Tirsdag 4. juni            Sola Friidrett / Havørn IL (Sola stadion)

 • G/J 7-9                        Sjå framlegg til øvingar og organisering
 • J 10-11                        60m, 600m, tresteg,, kule
 • G 10-11                       60m, 600m, tresteg,, kule
 • J 12-13                        100m, 1500m,tresteg, ,kule
 • G 12-13                       100m, 1500m, tresteg , kule
 • J/G 14-19+ K+M          100m, 400m, 1500m, tresteg, kule
 • Åpen klasse                100m, kule

Torsdag 20.juni                      IL Skjalg/Hinna  (Stavanger stadion)

 • G/J 7-9                          Sjå framlegg til øvingar og organisering
 • J 10                                 60m, 600m, lengde, spyd
 • G 10                               60m, 600m, høyde,spyd
 • J 11-14                         200m, 600m, lengde, spyd
 • G 11-14                        200m, 600m, høyde,spyd
 • J 15-19+ K                  200m, , 800m,lengde, spyd
 • G 15-19+ M               200m, , 800m, høyde,spyd
 • Åpen klasse                60m, lengde, spyd

Torsdag 22.august                 Bryne FIK/Lye/Undheim (Lye stadion)

 • G/J 7-9                        Sjå framlegg til øvingar og organisering
 • J 10-12                        60m,600m, høyde,  liten ball
 • G 10-12                       60m, 600m, tresteg,  liten ball
 • J 13-14                        60m,1500m, høyde, kule,
 • G 13-14                       60m,1500m, tresteg, kule
 • J 15-16                        100m, 1500m, høyde, spyd
 • G 15-16                       100m, 1500m, tresteg, spyd
 • J 17-19 K                     100m, 1500m, høyde, spyd
 • G 17-19 M                  100m,1500m, tresteg, spyd
 • Åpen klasse                100m, liten ball

Tirsdag 3.september               IL Skjalg/Hinna (Stavanger stadion)

 • G/J 7-9                          Sjå framlegg til øvingar og organisering
 • J10                              60m,  600m, lengde, diskos
 • G10                             60m, 600m, høyde, diskos
 • J 11-14                          200mh, 200m, 600m, lengde, diskos
 • G 11-14                         200mh, 200m, 600m, høyde, diskos
 • J 15- 17                        300mh, 200m, , 800m, lengde, diskos
 • J18/19, KS                    400mh, 200m, , 800m, lengde, diskos
 • G15-17                         300mh, 200m, 800m, høyde, diskos
 • G 18/19, MS                 400mh, 200m, , 800m, høyde, diskos
 • Åpen Klasse                60m, lengde , diskos

Torsdag 12.september           Frøyland/Sandnes (Frøyland stadion)

 • G/J 7-9                        Sjå framlegg til øvingar og organisering
 • J 10-11                        60m, 200m, høyde, spyd
 • G 10-11                       60m, 200m, lengde, spyd
 • J 12-14                        100m, 200m, høyde, spyd
 • G 12-14                       100m, 200m, lengde, spyd
 • J 15-17                        100m, 200m,  høyde, spyd,
 • G 15-17                       100m ,200m,  lengde, spyd,
 • J 18-19 K                     100m, 200m, høyde, spyd,
 • G 18-19 M                  100m, 200m, lengde, spyd
 • Åpen klasse                60m, lengde, spyd

Mandag 23.september                     Gjesdal IL (Ålgård stadion)

G/J 7-9                        Sjå framlegg til øvingar og organisering

 • J 10-11                        80m, 600m, lengde, kule
 • G 10-11                       80m, 600m, lengde, kule
 • J 12-14                        200m,600m, 1500m, tresteg, slegge, kule
 • G 12-14                       200m, 600m,1500m, tresteg, slegge, kule
 • J 15-16                        200m, 2000m, tresteg, slegge,
 • G 15-16                       200m, 2000m, tresteg, slegge,
 • J 17-19 K                     200m, 3000m, tresteg, slegge,
 • G 17-19 M                  200m, 3000m, tresteg, slegge
 • Open klasse                200m, lengde, kule

3 forsøk i hopp/kast opp til 14 år.  4 forsøk 15 år og eldre

Funksjonærar:            Arrangørane har sjølv ansvar for å skaffa funksjonærar.

Planleggingsmøte:     IL Skjalg  kaller inn til planleggingsmøte i midten av okt. kl 20.00

Avslutningsfest og utdeling av premier: Kvar klubb arrangerer sin Avslutningsfest 

Framlegg til øvingar og organisering for 7 – 9 år:

Team Athletics-øvingar kan vera aktuelle, men også vanlege løpsøvingar som 40 m, 60 m, lengde, liten ball, og relevante og kjekke øvingar som de kan koma på; bruk fantasien.

Mange øvingar og ingen tidsskjema, utøvarane går frå øving til øving og Funksjonærane  passar på at det ikkje blir lange køar.

Stemnet sluttar seinast kl. 18.30 for desse sjølv om ikkje alle har deltatt på alle øvingane.

Tidligere års sammenlagt resultater:

Jærcup 2019 Sammenlagt