Agenda og sakspapirer til Årsmøtet 21. februar, Skjalg Klubbhus

Sted: Stavanger stadion, Skjalg klubbhus på toppen av tribunen.
Tidspunkt: kl 19:30

Agenda:

Sak 1.    Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2.    Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Sak 3.    Valg av ordstyrer, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 4.  Idrettslaget Skjalgs organisasjonsplan

Organisasjonsplan-2019 Navn presenteres på årsmøtet

Sak 5.     Idrettslaget Skjalgs regnskap i revidert stand

– fremlegges på årsmøtet

Sak 6. Fastsettelse av Idrettslaget Skjalgs medlemskontingen

Medlemskontigent 2019

Sak 7.    Idrettslaget Skjalgs budsjett

– fremlegges på årsmøtet

Sak 8. Idrettslaget Skjalgs Årsrapport

Skjalg – årsrapport 2018

Sak 9. Premiering

– presenteres på Årsmøtet

Sak 10. Valg

– presenteres på Årsmøtet

  • Leder og nestleder
  • Øvrige styremedlemmer
  • Revisorer
  • Valgkomite
  • Representanter til ting og møter i øvrige organisasjonsledd.

VELKOMMEN PÅ ÅRSMØTE!