Agenda og sakspapirer til årsmøtet 1. mars – kl 19:30

Agenda Årsmøte for 2017 i Idrettslaget Skjalg 1. mars 2018, Skjalg Klubbhus.

Sak 1.    Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2.    Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Sak 3.    Valg av ordstyrer, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 4.  Klubblokale Stavanger Stadion

4.1 Klubblokaler Stavanger Stadion

4.2 Stavanger kommmune l+Ñneavtale

4.3 Klubbhus presentasjon

Sak 5.  Innendørs friidrettshall i Stavanger Kommune

– fremlegges på Årsmøtet

Sak 6.  Endring i Lov for Idrettslaget Skjalg

6.1 Endringer i Lov for IL Skjalg

6.2 Lov for IL Skjalg – revidert 2018.doc

Sak 7.  Idrettslaget Skjalgs organisasjonsplan

7.1 Organisasjonsplan-2018 – navn presenteres på årmøtet

Sak 8.     Idrettslaget Skjalgs regnskap i revidert stand

– fremlegges på åremøtet

Sak 9. Fastsettelse av Idrettslaget Skjalgs medlemskontingent

9. Medlemskontigent

Sak 10.    Idrettslaget Skjalgs budsjett

– fremlegges på årsmøtet

Sak 11. Idrettslaget Skjalgs Årsrapport

11. Skjalg – årsrapport 2017.doc

Sak 12. Premiering

– presenteres på Årsmøtet

Sak 11. Valg

– presenteres på Årsmøtet

  • Leder og nestleder
  • Øvrige styremedlemmer
  • Revisorer
  • Valgkomite
  • Representanter til ting og møter i øvrige organisasjonsledd.