Agenda og sakspapierer til Årmøtet 16. februar 2017 kl 19:30

Agenda Årsmøte for 2016 i Idrettslaget Skjalg 16. februar 2017, Hanssons Minde.

Agenda:

Sak 1.    Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2.    Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Sak 3.    Valg av ordstyrer, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 4.    Klubblokale Stavanger Stadion  – Klubblokale

Sak 5.    Virksomhetsplan for IL Skjalg – Virsomhetsplan

Sak 6.  IL Skjalgs organisasjonsplan – Organisasjonsplan.docx

Sak 7.     IL Skjalgs regnskap i revidert stand – fremlegges på årsmøtet

Sak 8.    IL Skjalgs budsjett – fremlegges på årsmøtet

Sak 9. IL Skjalgs Årsrapport – Skjalg – årsrapport 2016.doc

Sak 10. Premiering – se Årsrapport

Sak 11.Fastsettelse av IL Skjalgs medlemskonttingen – Kontigent 2017

Sak 10. Valg -framlegges på årsmøtet