80års JUBILEUMSFEST

Det vil bli arrangert jubileumsfest 11.mars 2016. (18 års grense)
SETT AV DATOEN ALLEREDE NÅ. Mer info kommer like over nyttår.

HILSEN JUBILEUMSKOMITEEN