7.-9. klasse i sommer

Det blir trening for 7.-9 klasse gruppen gjennom sommerferien på mandag og torsdager fra Stavanger Stadion kl 17:00.
Uke 30 & 31 blir det helt fri