50% stilling i IL Skjalg – Administrativ ressurs/barne- og ungdomsarbeider

Vår 50% ansatte har takket ja til en annen stilling, og vi søker derfor etter hans erstatter som administrativ ressurs/barne- og ungdomsarbeider. Det kan være mulighet for å kombinere stillingen med 50% stilling som patruljefører i Idrettspatruljen for Stavanger Idrettsråd (se utlysning på Idrettsrådets hjemmesider www.idrettsrådet.no).

Den ansatte skal bistå klubbens ledelse og øvrige tillitsvalgte med å sørge for at Skjalg IL er en godt organisert og veldrevet klubb.

Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig bestå av:

* Administrativ arbeid, herunder organisering av reiser, stevnedeltakelse og avvikling av egne stevner. * Ivareta kommunikasjon/koordinering vs trenere, utøver og foreldre. * Jobbe med og bistå under klubbens arrangementer, inkl. Siddisløpet, Mosvannsløpet og evt  andre større arrangement * Arbeid mot sponsorer og med øvrige inntektsbringende tiltak

Erfaring fra og kjennskap til friidrett er ønskelig men ikke et krav. Det vises ellers til klubbens Virksomhetsplan, Organisasjonsplan og forslag til stillingsbeskrivelse som er lagt ut på klubbens hjemmeside.

Arbeidstid er for det aller meste på dagtid, men det må påregnes noe arbeid på kveld og helg. Lønn og andre betingelser etter avtale.

Søknadsprosedyre (gjelder begge stillinger – IL Skjalg og Idrettsrådet i Stavanger)

Vi ber i første omgang kun om CV og en kortfattet søknad innen 1. mai

Aktuelle søkere blir kontaktet innen 9. mai, har vi ikke kontaktet deg innen denne dato, er du dessverre ikke aktuell for noen av stillingene.

Søknad og eventuelle spørsmål ang.administrativ ressurs/barne- og ungdomsarbeider eller patruljefører rettes til henholdsvis leder i IL Skjalg Elisabet Thuestad, 95194791, leder@ilskjalg.no  eller daglig leder i Idrettsrådet Arne Thorsen-Eie, 91691047, arne@idrettsraadet.no.

Søker du begge stillinger kan du forfatte en søknad og sende denne til begge adressatene.

IL Skjalg – Friidrett for alle – idrettsglede, mestring og utvikling

Idrettslaget Skjalg er Stavangers størst friidrettsklubb. Skjalg har aktive i alle aldre, og den alt overveiende andelen av våre ca 350 medlemmer er barn og unge. Vi har ca 25 trenere som tar seg av alt fra ivrige 1-klassinger til utøvere på elitenivå. IL Skjalg var en av Norges Friidrettsforbunds Satsningskubber i 2016, og vi jobber med å få realisert planene om eget klubblokale på Stavanger Stadion i løpet av 2017/2018.

Idrettsrådet og Idrettspatruljen:

Du kan lese mer om Idrettsrådet og Idrettspatruljen og stillingen som patruljefører på www.idrettspatruljen.no/ www.idrettsrådet.no).