Treningsstart 1-9 klasse i uke 34

Treningen for 1-9 klasse starter opp igjen i uke 34.
Mandag 21 August for 4-9 og Torsdag 24 August for 1-3.
Begge dagene kl 17.
Oppmøte: se eget oppslag på Hovedsiden, da det varierer for de ulike gruppene og forskjellige dager.

Vi gleder oss til å løpe på nytt bane dekke som blir ferdig til, eller iløpet av, de første ukene etter oppstart.