Smittevern

Retningslinjer er basert på anbefaling fra Norges Friidrettsforbund og Stavanger kommune, som begge baseres på Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet sine føringer.

 

 

 

 

 

Utøver bør alltid være bevisst på dette i og utenfor trening:
1. Har du symptomer eller føler deg syk, hold deg hjemme.
2. Hold avstand, 1 meter er bra 2 meter er enda bedre.
3. Vask hendene ofte, og alltid før og etter måltid, trening samt  situasjoner hvor man berør delte kontakt flater.

Norges idrettsforbund har laget et Koronavettkurs
Obligatorisk for støtteapparat og utøvere 13 år+ samt deres foreldre.

Før trening:

 1. Alle som deltar på trening må være innmeldt før de stiller på trening.
 2. Medlemmer blir registrert og delt i grupper for smittesporing.
  Barn og ungdom gjør dette via gruppeside på www.ilskjalg.no, hvor vi lager et Korona avsnitt.
 3. Hver gruppe får et bestemt sted å møte
 4. Kohorter har anbefalt størrelse på 20 personer inkl. trener.
  En Kohort er en stabil gruppe.
 5. Før treningen starter på stadion, må alle som ikke er endel av en Skjalg Kohort forlate stadion.
 6. Det er tillat med publikum på tribunen ved Stavanger stadion, med minimum 2 meter avstand til personer utenfor egen familie.
  I Stavanger idrettshall det kun tillatt med publikum for 1-2kl.
 7. Skjalg vil utnevne en Korona passer ved stadion/idrettshallen på de mest folksomme tidspunkt. Den vil beskytte utøverne fra inntrengere, og rapportere brudd på retningslinjene til Daglig leder.
 8. Innenfor døra til utstyrsrommet på stadion står et “Stopp Friidrettstrening pågår” skilt på en bukk, den skal settes ut i midtgangen før trening starter.

Midlertidig forskrift fra Stavanger kommune:
20 år: Det innføres forbud mot å arrangere eller delta på fritidsaktiviteter for voksne over 20 år som foregår i grupper med mer enn 10 personer. Selv om antallet deltakere ikke overstiger 10, er det ikke tillatt å arrangere eller delta i fritidsaktiviteter hvor avstandsregelen på 1 meter ikke overholdes.

Dette betyr at all trenings og konkurranseaktivitet for voksne fra og med 20 år i regi av idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund og/eller Idrettsråd innstilles. Eliteutøvere med egne smittevernsprotokoller er unntatt fra denne forskriften.

Barn og unge til og med 19 år kan fortsette sin aktivitet som normalt.
Forskriften gjelder frem til 07.12.2020 kl. 24.00 eller frem til ny forskrift vedtas

Ref. smittevernslinker øverst i dokumentet.

Ved oppmøte og under ute trening

 1. Alle møter til forhåndsmeldt plass.
  Ingen oppmøte eller opphold i undergangen til Stadion,
 2. Avstand i gruppa, til og med 19år er det ingen avstands regel, men vi forsøker å holde avstand hvor det lar seg gjøre.
  Minimum 5 meter mellom gruppene på gresset og 2 tomme løpebaner mellom Kohorter ved baneløp. Ta gjerne ekstra høyde for god margin ved leker på gress.
 3. Grupper får spesifikt oppmøtested og tid for å sikre avstand og unngå forsamling mellom gruppene.
 4. Hver gruppe booker arealer i “Utstyrs og koordinerings regnearket – IL Skjalg”
 5. Utstyr som benyttes desinfiseres mellom hver gruppe. Utøver desinfiserer sine kontaktflater med utstyr før bruk.
  For barne og ungdomsavdelingen er det kun voksen/trener som har adgang til styrkerom for å hente/levere utstyr. Vi desinfiserer hender før og etter bruk av utstyr.
 6. Etter hver trening skal utstyr brukt desinfiseres. “Ved desinfisering av utstyr skal det enten brukes sprit eller en klorin-blanding med blandingsforhold en del klorin og ti deler vann. Vask av idrettstøy etter aktivitet bør skje på minst 60 grader.” Se ellers Friidrettsforbundets retningslinjer for spesifikt utstyr.
 7. Det er tilgjengelig en Antibac stasjon rett innenfor døra til styrkerommet og spray flasker, samt vaske midler for utstyr. 
 8. Garderober og toaletter vil være åpne.

Ved oppmøte og under inne trening

Samme som ute, men man må også sette seg godt inn kommunens retningslinjer, og det er ikke tillatt med publikum i hallenene med mindre annet er spesifisert.

I tillegg gjelder:
Stavanger idrettshall:
Reglement innendørsanlegg – covid 19 rev 20-oct.pdf
– Utøvere på bruker side trapper ned til banen og midtgangen ut.
– Utøvere blir hentet utenfor side inngang før oppstart
– Utøvere kommer ut etter trening igjennom midtre dør ved avslutning, foreldre venter ute.
– Foreldre til 1-2 klasse kan være publikum på felt A. De må registrere oppmøte i Spond,  Gruppekode i app: JHOHJ

Forum Expo
Samme reglement som i Stavanger idrettshall.
I tillegg skal inngang kun skje via Inngang fra Siddishallen.

St. Svithun, Våland skole
Reglement for Smittevern i gymsaler

 

Sandneshallen:
Oppdatering 15 okt.: Trenger ikke lenger vente ute og gå samlet inn, istedet gjelder dette for Friidrettsgruppene: Går inn døren rett frem fra inngangen og opp på tribunen til venstre. Der kan de de sitte å vente i med resten av gruppen. Ikke bland gruppene! Hold 1 meters avstand fra hverandre og minimum 5 meter mellom hver gruppe.
Sandneshallen smittevern
Reglement for Folkehallene
Sandnes-Retningslinjer Covid 19