Skjalg Kalender

Event Information:

 • Utvalg og andre kontaktpersoner

  Generelle spørsmål: post@ilskjalg.no / ida@ilskjalg.no

  Sportslig utvalg
  Leder & Junior/Senior:
  Maryon Paulsen Strugstad, epost: sportljs@ilskjalg.no, tlf. 95261460.

  Medlemmer:

  Veteran:  Johanne Ljones Karlsen, joha-ka@lyse.net,                                    Tlf 91853324
  Barn/Ungdom: Rune Hjelle, sportlbu@ilskjalg.no                                          Tlf 91698125

  Trenere for aktive 15+: se kontaktinformasjon treningsgruppene

  Stevneutvalg
  Leder:
  Lasse Wathne, lasse.wathne@akersolutions.com, 91602818

  Stig Bergseth, stigjb@online.no , 913 40 769

  Revisorer
  Gunnar Osmundsen,
  Dag Gundersen

  Valgkomité for 2018

  Stig Bergseth, stigjb@online.no ,913 40 769                                            Anna B. Jacobsen, annabjakobsen@hotmail.com
  Børge Harestad, bh@sots.no

  Statistikkansvarlig
  Helge Brueland, hbrue@online.no, 452 03 710

  Foreldreutvalg
  Leder:
  Fanney Drofn Gudmundsdottir fanneydg@hotmail.com,905 34 689

  Medlemmer:

  Christine Harestad, Christine.alm.harestad@lyse.net 901 71 757
  Geir Helgesen, geir2helgesen@gmail.com, 481 89 230

  Veteran kontakt
  Johanne Ljones Karlsen, joha-ka@lyse.net, 918 53 324

  Ansvarlig medlemslister / medlemskontingent
  Ida Tjørsvaag
  E-mail: medlem@ilskjalg.com
  Tlf: 41684744

  Webansvarlig

  Svend Vihovde                                                                                                                        E-mail: svvi@me.com Tlf: 414 67 397