Skjalg barne og ungdomstreninger starter forsiktig opp igjen!

Det gleder oss å se den økte løpegleden blant befolkningen på Nord Jæren! Som en av få klubber, har vi utrolig nok hatt en medlemsøkning under korona krisen. Vi er veldig glad for de nye, og takker masse for støtten fra de eksisterende medlemmene våre.

Med nye krav til trenertetthet, økt arealbruk pr. gruppe, desinfisering og kohort inndeling for redusert smittefare starter vi opp igjen med trening for 7 & 8 klasse denne uken.
Se gruppersider for mer info.
Vi vil så evaluere og fortsette med nye grupper hvis det lar seg gjøre de påfølgende ukene.

Når det foregår organisert Skjalg trening på stadion vil alle som ikke tilhører en av de oppsatte gruppene bli nødt til å forlate området.
Størst press forventer Skjalg på Stavanger stadion 16-19, Mandag, Tirsdag og Torsdag, og treningstider vil bli mer spredt for å utnytte mulighetsrommet best mulig.

Nå i oppstarter er det også helt normalt å vegre seg endel for å starte på nytt igjen, ta tiden til hjelp, og sikre at de er aktive i mellomtiden