Påmelding til stevner/løp

Til større arrangementer (NM, UM, KM, Peablekene, Tyrvinglekene osv.) skal følgende påmeldingsrutine følges:

Den enkelte utøver (evt. dennes trener) sender en epost til vår barne- og ungdomsmedarbeider Jarl Gaute Aase:

jarlgaute@ilskjalg.no

Jarl Gaute vil så besørge felles påmelding.

På mindre stevner/løp, melder den enkelte seg på sjøl gjennom Min Idrett.

Vi ber ellers alle om å være obs på påmeldingsfristen slik at vi unngår utgifter til etteranmelding. Det innebærer at påmelding til Jarl Gaute gjøres minst 5 kalenderdager før påmeldingsfristen.

Tidskjema og oppmøte Skjalgstafetten

Tidskjema
18:00 Jenter 10 år
18:10 Gutter 10 år
18:15 Premieutdeling 10 år
18:25 Jenter 11-12 år
18:35 Gutter 11-12 år
18:40 Premieutdeling 11-12 år
18:50 Jenter 13-14 år
19:00 Gutter 13-14 år
19:05 Premieutdeling 13-14 år
19:15 Jenter 15-16 år
19:25 Gutter 15-16 år
19:30 Premieutdeling 15-16 år

Oppmøte for Skjalg utøvere
3.-6. klasse: kl 17:00 ved Gamlingen
7.-9. klasse: kl 18:00 ved Gamlingen

Siddisløpet 2014

Medlemmer i IL-Skjalg som har betalt medlemsavgift slipper startavgift ved online påmelding. De som vil delta kan sende en email tililskjalg@online.no  og merk emailen med Skjalgmedlem – Siddisløpet. Dere vil da få tilsendt en Voucher som dere bruker ved betaling online. Lisens  (for de over 13 år) må selvsagt ordnes av medlemmet selv. MERK: Det vil ikke være mulig for medlemmer å etteranmelde seg uten å betale. For å spare arbeid så gjelder fritak for startavgift kun ved online påmelding.

NB: For å få startnummer med påtrykket navn må påmelding gjøres innen 7.April

Skjalgstafetten 2014

Torsdag 10.April arrangeres Skjalg Stafetten mellom Mosvannet og Gamlingen og vi satser på å stille mange lag. Dette vil erstatte treningen for 3.-9.klasse denne dagen

De som  vil være med sender en mail til svvi@statoil.com med navn, fødselsår og eventuelle  etappe og lagkamerat ønsker
Frist: 7.april

Mer info finner dere her:
http://www.ilskjalg.no/arrangement/skjalg-stafetten/

De som er født i 2005(3.klasse)  kan være med i 10års klassen

Elisabet Thuestad ny leder i Skjalg

På Skjalgs årsmøte idag ble følgende nytt styre valgt:

  • Elisabet Thuestad (ny) – Leder
  • Gunnar Eiterjord (ny) – Nestleder / Leder sportslig utvalg
  • Sidsel Nyheim Grytnes (ny) – Økonomiansvarlig
  • Lasse Wathne – Leder stevneutvalg
  • Inger Anne Harbo (ny) – Leder foreldreutvalg
  • Terje Malde – Materialforvalter
  • Svend Vihovde – Sportslig leder barn/ungdom
  • Lars Jøran Storhaug – Aktives representant
  • Kristine Holst (ny) – Vara aktives representant