Treningsleir på Tenerife

bilde

15 sprintere er på et 14 dagers treningssamling på Tenerife. Her trener utøverne to daglige økter for å være best mulig forberedt til banesesongen. Dagens første økt starter kl. 9 og varer fra 2 til 2 ½ time, mens kveldsøkten er ca. halvannen time og bærer i stor grad preg av restitusjon. Mellom øktene blir det tid til bading og soling, og mange har skolearbeid som venter. Det harde programmet gjør selvfølgelig at folk legger seg tidlig, gjerne like etter fellesmiddag.

Påmelding til stevner/løp

Til større arrangementer (NM, UM, KM, Peablekene, Tyrvinglekene osv.) skal følgende påmeldingsrutine følges:

Den enkelte utøver (evt. dennes trener) sender en epost til vår barne- og ungdomsmedarbeider Jarl Gaute Aase:

jarlgaute@ilskjalg.no

Jarl Gaute vil så besørge felles påmelding.

På mindre stevner/løp, melder den enkelte seg på sjøl gjennom Min Idrett.

Vi ber ellers alle om å være obs på påmeldingsfristen slik at vi unngår utgifter til etteranmelding. Det innebærer at påmelding til Jarl Gaute gjøres minst 5 kalenderdager før påmeldingsfristen.

Tidskjema og oppmøte Skjalgstafetten

Tidskjema
18:00 Jenter 10 år
18:10 Gutter 10 år
18:15 Premieutdeling 10 år
18:25 Jenter 11-12 år
18:35 Gutter 11-12 år
18:40 Premieutdeling 11-12 år
18:50 Jenter 13-14 år
19:00 Gutter 13-14 år
19:05 Premieutdeling 13-14 år
19:15 Jenter 15-16 år
19:25 Gutter 15-16 år
19:30 Premieutdeling 15-16 år

Oppmøte for Skjalg utøvere
3.-6. klasse: kl 17:00 ved Gamlingen
7.-9. klasse: kl 18:00 ved Gamlingen

Siddisløpet 2014

Medlemmer i IL-Skjalg som har betalt medlemsavgift slipper startavgift ved online påmelding. De som vil delta kan sende en email tililskjalg@online.no  og merk emailen med Skjalgmedlem – Siddisløpet. Dere vil da få tilsendt en Voucher som dere bruker ved betaling online. Lisens  (for de over 13 år) må selvsagt ordnes av medlemmet selv. MERK: Det vil ikke være mulig for medlemmer å etteranmelde seg uten å betale. For å spare arbeid så gjelder fritak for startavgift kun ved online påmelding.

NB: For å få startnummer med påtrykket navn må påmelding gjøres innen 7.April