Utvalg og andre kontaktpersoner

Generelle spørsmål: post@ilskjalg.no / ida@ilskjalg.no

Sportslig utvalg
Leder & Junior/Senior:
Maryon Paulsen Strugstad, epost: sportljs@ilskjalg.no, tlf. 95261460.

Medlemmer:

Veteran:  Johanne Ljones Karlsen, joha-ka@lyse.net,                                    Tlf 91853324
Barn/Ungdom: Rune Hjelle, sportlbu@ilskjalg.no                                          Tlf 91698125

Trenere for aktive 15+: se kontaktinformasjon treningsgruppene

Stevneutvalg
Leder:
Lasse Wathne, lasse.wathne@akersolutions.com, 91602818

Stig Bergseth, stigjb@online.no , 913 40 769

Revisorer
Gunnar Osmundsen,
Dag Gundersen

Valgkomité for 2018

Stig Bergseth, stigjb@online.no ,913 40 769                                            Anna B. Jacobsen, annabjakobsen@hotmail.com
Børge Harestad, bh@sots.no

Statistikkansvarlig
Helge Brueland, hbrue@online.no, 452 03 710

Foreldreutvalg
Leder:
Fanney Drofn Gudmundsdottir fanneydg@hotmail.com,905 34 689

Medlemmer:

Christine Harestad, Christine.alm.harestad@lyse.net 901 71 757
Geir Helgesen, geir2helgesen@gmail.com, 481 89 230

Veteran kontakt
Johanne Ljones Karlsen, joha-ka@lyse.net, 918 53 324

Ansvarlig medlemslister / medlemskontingent
Ida Tjørsvaag
E-mail: medlem@ilskjalg.com
Tlf: 41684744

Webansvarlig

Svend Vihovde                                                                                                                        E-mail: svvi@me.com Tlf: 414 67 397