Utvalg og andre kontaktpersoner

Generelle spørsmål:  leder@ilskjalg.no

Sportslig utvalg
Leder & Junior/Senior:
Heidi Tangen
E-mail: sportljs@ilskjalg.no
Tlf: 91332743

Sportslig leder barn og ungdom
Leif Madsen Bærheim
E-mail: sportlbu@ilskjalg.no

Stevneutvalg
Ta kontakt med Daglig leder Marie Kloster

Revisorer
Ketil Helgevold
Dag Øxnevad

Valgkomité for 2020
Elisabeth Thuestad  ethu@equinor.com
Børge Harestad, bh@sots.no

Statistikkansvarlig
Terje Bredahl,
terje.bredahl@lyse.net
926 10 375

Foreldreutvalg
Leder: Anneli Mikalsen
E-mail: foreldre@ilskjalg.no
Tlf: 91623355

Ansvarlig medlemslister / medlemskontingent
Elisabeth Thuestad
E-mail: medlem@ilskjalg.com
Tlf: 951 94 791

Aktives representant
Simen Tjelta Larsen
E-mail: simen_tl@hotmail.com
Tlf: 454 72 599

Webansvarlig
Svend Vihovde                                                                                                                  svvi@me.com Tlf: 414 67 397