Styret

Følgende styre ble valgt på Skjalgs årsmøte 16. februar 2017:

Styreleder
Elisabet Thuestad
E-mail: :leder@ilskjalg.no
Tlf: 951 94 791

Sportslig leder junior/Senior og leder sportslig utvalg
Lars Erik Malde
E-mail:sral_kire_edlam@hotmail.com
Tlf: 454 05 509

Økonomiansvarlig
Linda Røstvik
E-mail: okonomi@ilskjalg.no
Tlf:

Nestleder og Leder stevneutvalg
Lasse Wathne
E-mail:lasse.wathne@akersolutions.com
Tlf: 916 02 818

Sportslig leder barn og ungdom
Vanja Busic
E-mail: vanjabusic@icloud.com
Tlf: 408 89 459

Leder foreldreutvalg
Christine Alm Harestad
E-mail: christine.alm.harestad@lyse.net
Tlf: 901 71 757

Aktives representant
Simen Tjelta Larsen
E-mail:simen_tl@hotmail.com
Tlf: 454 72 599

Aktives vara-representant
Mathias Hove Johansen
E-mail:
Tlf: