Styret

Følgende styre ble valgt på Skjalgs årsmøte 21. februar 2019:

Styreleder
Steffan Røstvig
E-mail: styreleder@ilskjalg.no
Tlf:  934 09 087

Sportslig leder junior/Senior og leder sportslig utvalg 
Maryon Paulsen Strugstad
E-mail: sportljs@ilskjalg.no
Tlf: 952 61 460

Økonomiansvarlig
Linda Røstvik
E-mail: okonomi@ilskjalg.no
Tlf: 930 93 436

Nestleder og Leder stevneutvalg
Lasse Wathne
E-mail:lasse.wathne@akersolutions.com
Tlf: 916 02 818

Sportslig leder barn og ungdom
Rune Hjelle
E-mail: sportlbu@ilskjalg.no
Tlf: 91 69 81 25

Leder foreldreutvalg
Fanny Drofn Gudmundsdottir
E-mail: fanneydg@hotmail.com

Aktives representant
Simen Tjelta Larsen
E-mail:simen_tl@hotmail.com
Tlf: 454 72 599

Aktives vara-representant
Mathias Hove Johansen
E-mail:
Tlf: