Registering av lagoppsett/frister

Lagene henstilles til å regstrere lagoppsettet elektronisk via påmeldingssiden, da dette både sikrer kvaliteten og letter arbeidet for arrangør.
Frist for innmeldinga av lagoppsett er en time før start. Dersom mulig ber vi om at de lagenen som ikke selv registrere inn lagoppsett levere inn skjema før arenaen forlates lørdag.