Registering av lagoppsett/frister

Lagene henstilles til å regstrere lagoppsettet elektronisk via påmeldingssiden, da dette både sikrer kvaliteten og letter arbeidet for arrangør.
Frist for innmeldinga av lagoppsett er en time før start. Dersom mulig ber vi om at de lagenen som ikke selv registrere inn lagoppsett levere inn skjema før arenaen forlates lørdag.

Velkommen til NM I terrengløp Kort Løype og Stafett 2016

Il Skjalg har gleden av å ønske velkomment til NM I terrengløp Lørdag 09.April og Søndag 10.april 2016

NM vil bli arrangert på Stavanger Golfbane, samme sted som VM I terrengløp ble arranger i 1989.

Kontaktperson:
Jarl Gaute Aase
jarlgaute@ilskjalg.no
913 59 169

Påmelding åpner 01.Februar 2016