Kontingent

Det skilles mellom medlemskontingent (betales av alle og vedtas av årsmøtet) og treningsavgift (betales av alle som trener/konkurrere, fastsettelse er delegert til styret).

Treningskontingent for de yngre årsklassene (under 15 år) og Athletix betales pr halvår,  junior/senior, veteran og familie for et år om gangen.

Vi streber etter å holde medlemskontigent og treningsavgift så lav som mulig, men økt aktivitet i klubben og et tøft løps- og sponsormarked gjør at satsene for 2018 må økes om vi skal unngår for mye ekstra dugnadsarbeid.

Kontigenter 2018:

  • kr 400 for enkeltmedlemmer
  • kr 800 for familiemedlemskap
  • kr 100 for trenere og deres barn

Treningsavgifter 2018:

  • 1.-3. klasse: 400kr per halvår
  • 4.-5. klasse: 700kr per halvår
  • 6.-9. klasse: 900kr per halvår
  • Athletix 15-19 år: 600kr per halvår
  • Junior/Senior: 2200kr per år
  • Veteran: 500 per år
  • Familiemedlemskap: 2700kr per år

Treningsavgiftene skal reflektere det tilbudet som gis i de ulike treningsgruppene. Det innvilges ikke rabatt hvis man f.eks trener kun en gang i uken.

For treningsavgifter som dekker et helt år gis det 50% rabatt ved innmelding etter 01.Juli

NB! Innbetalt kontigent/avgift refunderes ikke

Betaling
Faktura sendes ut via email, det kommer en mail for kontingent og en mail for  Treningsavgift
Faktura kan betales online via MinIdrett eller i nettbank med KID/kontonr.

Hvordan finne dette I Minidrett etter pålogging:

minidrett1
(klikk på bilde for større versjon)

NB! Krav om familiekontigent sendes til alle i familien. Men dette skal kun betales 1 gang (faktura har samme KID for alle familiemedlemmene). Når faktura er betalt en gang  skal den forsvinne fra MinIdrett for alle.

Ytterligere spørsmål, ta kontakt med medlem@ilskjalg.no