Kontigent

På årsmøtet 17. mars 2016 ble det vedtatt ny kontingentstruktur for IL Skjalg.

Hovedendringen er at det skilles mellom medlemskontigent (betales av alle og vedtas av årsmøtet) og treningsavgift (betales av alle som trener/konkurrere, fastsettelse er delegert til styret).
I tillegg betales treningskontingent for de yngre årsklassene (under 15 år) pr halvår og ikke for et år om gangen.

Kontigenter 2017

 • kr 300 for enkeltmeldemmer
 • kr 600 for familiemedlemskap
 • kr 100 for trenere og deres barn

Treningsavgifter pr September 2017

 • 1.-2. klasse: 350kr per halvår
 • 3.-4. klasse: 350kr per halvår
 • 5.-6. klasse: 600kr per halvår
 • 7.-8. klasse: 800kr per halvår
 • Athletix 15-19 år: 600kr per halvår
 • Junior/Senior: 2000kr per år
 • Veteran: 400kr per år
 • Familiemedlemskap: 2400kr per år

 

Treningsavgiftene skal reflektere det tilbudet som gis i de ulike treningsgruppene. Det innvigles ikke rabatt hvis man f.eks trener kun en gang i uken.

For treningsavgifter som dekker et helt år gis det 50% rabatt ved innmelding etter 01.Juli

NB! Innbetalt kontigent/avgift refunderes ikke

Betaling
Faktura sendes ut via email, det kommer en mail for Kontigent og en mail for  Treningsavgift
Faktura kan betales online via MinIdrett eller i nettbank med KID/kontonr.

Hvordan finne dette I Minidrett etter pålogging:

minidrett1
(klikk på bilde for større versjon)

NB! Krav om familiekontigent sendes til alle i familien. Men dette skal kun betales 1 gang (faktura har samme KID for alle familiemedlemmene). Når faktura er betalt en gang  skal den forsvinne fra MinIdrett for alle.

Ytterligere spørsmål, ta kontakt med medlem@ilskjalg.no