Dugnadsarbeid

Fordeling av oppgaver Siddisløpet:

Siddisløpet dugnad 2017 FORDELIng

Oversikt over dugnader 2017:

Dugnadsoversikt2017.docx

Skjalg er helt avhengig av at alle klubbens medlemmer/foresatte stiller på dugnad. Det er derfor laget et eget dugnadsreglement. Oversikt over dugnader hvor alle kan velge hva de vil være med på blir sendt ut om våren når planen for stevnene er klar.

dugnadsreglement