Kast

Ønsker du å trene kast?

Ta kontakt med llskjalg@online.no for nærmere informasjon.