All posts by Rune Hjelle

Pandemien vs Trening

Til alle medlemmer og frivillige i IL Skjalg!

Vi går igjennom en tid som er uvanlig på så mange måter, for alle i vårt samfunn. Flere opplever kriser i flere dimensjoner enn hva vi som enkeltpersoner kan klare å forestille oss.

Midt oppi denne kampen står også flere av våre medlemmer, frivillige og sponsorer.

Da er det viktig å vise ekstra forståelse i tiden fremover.
Enhver må gjøre sin egen risiko vurdering. Hvor det skal være ingen nedtur å avlyse for seg, sine eller hele grupper, men heller sees på som omtanke for alle, i og utenfor klubben.

Analyser etter nedstegningen i vår indikerte negativ effekt på barns psykiske helse. Denne gangen forsøker man å verne om barna. Trening er en viktig trivselsfaktor i barns hverdag, og bidrar til essensiell grunntrening for motorisk og mental utvikling i kropper som vokser og endrer seg hver dag.

Vi vil derfor etter beste evne, og med stor omtanke for alle, fortsette å tilby trening innenfor de rammene vi er gitt.  Disse vil du til enhver tid finne på Smittevern IL Skjalg, så må vi ta forbehold om kapasitet til å gjennomføre treningene og risko for endringer på kort varsel.

Vårt mål er å bidra til at flere kommer ut som vinnere etter pandemien, ved en mer aktiv hverdag. Det vil  være vårt bidrag til et samfunn sterkere og mer robust til å møte fremtidige utfordringer.

Hilsen
Daglig leder og Styret
IL Skjalg
Friidrett for alle – idrettsglede, mestring og utvikling

Friidrett sesong oppkjøring – Oppstart innetrening barn og ungdom

Sesong oppkjøring 2021 står for døren, og Skjalg barn og ungdom starter med innetrening etter høstferien. (1-8kl.)

Vi har iår notert god rekrutering, og en stor takk til alle som bidrar til økt idrettsglede i IL Skjalg.

I høst startet tv-serien “Karsten & Leif” på NRK.
Som vi i IL Skjalg kan kalle “Elisabeth & Leif“…med vår egen Elisabeth Slettum, som er endel av treningstrioen til Leif Olav Alnes sammen med Amalie Juel og Karsten Warholm. Under avbildet med den Mathias Hove Johannesen, norges raskeste på 200m.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aftenbladet har også lagt merke til løpe bølgen: Enorm friidrettsinteresse: Medlemstallene økte selv da klubben var stengt.

 

Dette har ført til at vi har fått tildelt noe mer hallplass i Forum Expo på torsdager og Våland Skole på mandager.
Da vil areal fordelingen se slik ut for gruppene.

Mandager:
4-7kl – Stavanger idrettshall,
8kl. Våland skole.

Tirsdager:
6-8kl – Sandneshallen

Torsdager:
kl 17-18: 1-4kl – Stavanger idrettshall, 5kl – Forum Expo.
Løp ute først fra kl 17, deretter fra kl 18 inne->
– 6kl – Stavanger idrettshall
– 7&8kl – Forum Expo

Sett dere nøye inn i smitteverns regler for de forskjellige inne arealer, info finner dere her: IL Skjalg Smittervern.
NB: Det er kun tillatt med publikum i hallene for de aller yngste, og da kun 1 foresatt pr. utøver.
For mer info se gruppenes infosider.

Foreldremøter barn og ungdom 1-8kl.

Hei!

Vi vil i uke 38 holde foreldremøter for barn og ungdom 1-8kl.

Møtene vil iår bli holdt på Microsoft TEAMS.

20:00 – 20:30 – Generell del: Presentasjon (kjøres i present mode)

Det blir et generelt Skjalg klubbinfo møte:
Mandag 14 sept. kl 20:00 – 20:30
Link til TEAMS møte vil bli oppdatert i dette innlegget samme dagen som møte.

Agenda – Felles for alle grupper

 •  Velkommen til IL Skjalg – historie og highlights
 • Presentasjon av klubbens styringsmodell og de sentrale rollene rundt barn og ungdom
 • Smittevern i IL Skjalg
 • Sentralle punkter fra Sportsplanen for barn og ungdom
 • Foreldregruppa i IL Skjalg
 • Kommunikasjons kanaler og informasjon i klubben
 • Klubbutvikling

Det vil utover det generelle foreldremøte bli holdt separate gruppevise foreldremøter, også på TEAMS, hvor fokus på aldersbestemte opplegg presenteres av hver enkelt treningsgruppe. kl 20:30 – 21:00.

Agenda – gruppevis

 • Introduksjon av trenerne
 • Oppstart og trenings status
 • Forventning til treningene
 • Plan for stevner/arrangement (om enn veldig usikkert pt.)
 • Innspill til Sosiale arrangementer
 • Foreldreutvalg

Oppstart høsten 2020 – Barn og ungdom

Da er nærmer det seg skolestart, og vi planlegger for oppstart av barne og ungdomsgruppene i IL Skjalg Torsdag den 27 August, med mindre annet blir kommunisert fra trener.

For mer info om gruppe se IL Skjalg barn og ungdom (1-8kl) De eldre trener hele året, og oppstart avtales med relevant trener:  Junior/Senior (9kl/15+)  og Veteran(35+) for mer info.

Nytt fra høsten:  Alle som møter på våre barne og ungdomstreninger må være registrert medlem før de starter på sine 2 prøve uker, slik at vi sikrer nødvendig kontakinformasjon for evt. smittesporing.

Hvis du er i tvil om du er medlem, sjekk Minidrett.no og at utøver er registrert med IL Skjalg. Mangler du bruker, er du ikke medlem og må søke om Innmelding, etter 2 prøve uker kan de kostnadsfritt melde seg ut.

Vi kan se tilbake på nok et spennende år hvor vi igjen har rekord mange utøvere i klubben, og høyeste antall rekrutert til 15+ gruppene noensinne. Takk til våre fantastiske trenere og støttespillere som gjør en forskjell hver dag for økt aktivisering og inkludering.

Nesten 100 utøvere og foreldre fra 7 og 8 klasse hadde gledet seg til å markere oss som klubb under Bislett games og Tyrvinglekene, vi prøver igjen ved neste anledning. Da ble det et lite plaster på såret å få se vår egen Mathias Hove Johannesen på 100m i årets Impossible games på Bislett.

Vi kan også glede oss til å ha fått lengdegropen i Stavanger idrettshall åpnet, samt utvidet treningstid inne i vinterhalvåret på St. Svithun gymsal i tillegg til Stavanger idrettshall på torsdagene.

Det er snart tid for Lerøy lekene 5-6 september i Haugesund for 8 og 9 klasse, og det ligger ann til en stor tropp fra IL Skjalg også i år. Her blir uttaket gjort rett etter kretsmesterskapet i August, så der er det viktig å delta.

Ellers vurderer Haugesund å arrangere årets høydepunkt Mailekene den 19-20 September. Mer info kommer når det blir avklart.

IL Skjalg i full gang etter COVID 19!

Da har alle grupper startet med trening igjen i IL Skjalg.
Vi er veldig heldig, som har de mest fantastiske trenere og foreldre som har klart å organisere Korona trening i den utfordrende situasjonen samfunnet står i. Det har gått med betydelig mer tid på planlegging og koordinering enn normalt, og vi sender en stor takk, dere er våre helter!
Sjekk ut gruppens sider under Barn og Ungdom for mer info rundt organisering av de forskjellige gruppene.

Selv Korona har ikke klart å stoppe medlemsveksten i klubben, og fra høsten tar vi sikte på å starte nok en ny gruppe, denne gangen en egen 1 klasse gruppe. For å sikre god planlegging oppfordrer vi til tidlig påmelding til denne gruppen.
For de som ikke klarer å vente så lenge, blir det Sommerskole i uke 26 og 33.
Første COOP Jærcup stevne blir 15 Juni for 13+, og 18 Juni for 10-12 år, påmelding via Minidrett.no, Det er maks 200 deltakere på disse stevnene, så ikke vent for lenge med påmelding.

Siste trening før sommeren blir 18 Juni (nb: oppmøte sted utenfor stadion pga. stevne), for grupper som har stevne denne dagen blir avslutning Mandag 15 Juni. Foreldregruppa arrangerer sommeravslutning med is til alle.

E-mail kommer ikke frem.
Vi opplever for tiden at de med G-mail konto ikke får mail fra sportlbu@ilskjalg.no, vennligst legg til e-posten i deres adressebok for å sikre mottak av mail.

 

Skjalg barne og ungdomstreninger starter forsiktig opp igjen!

Det gleder oss å se den økte løpegleden blant befolkningen på Nord Jæren! Som en av få klubber, har vi utrolig nok hatt en medlemsøkning under korona krisen. Vi er veldig glad for de nye, og takker masse for støtten fra de eksisterende medlemmene våre.

Med nye krav til trenertetthet, økt arealbruk pr. gruppe, desinfisering og kohort inndeling for redusert smittefare starter vi opp igjen med trening for 7 & 8 klasse denne uken.
Se gruppersider for mer info.
Vi vil så evaluere og fortsette med nye grupper hvis det lar seg gjøre de påfølgende ukene.

Når det foregår organisert Skjalg trening på stadion vil alle som ikke tilhører en av de oppsatte gruppene bli nødt til å forlate området.
Størst press forventer Skjalg på Stavanger stadion 16-19, Mandag, Tirsdag og Torsdag, og treningstider vil bli mer spredt for å utnytte mulighetsrommet best mulig.

Nå i oppstarter er det også helt normalt å vegre seg endel for å starte på nytt igjen, ta tiden til hjelp, og sikre at de er aktive i mellomtiden

HØP2020 og redusert tilbud av friidretts arealer i Stavanger idrettshall!

Oppdatert:
6 Nov godtok kommunen å møte Skjalg for en befaring i Stavanger idrettshall sammen med kretsleder for håndballen. Der fikk kommunen bedre innsyn i våre problemstillinger, og vi fikk bedre innblikk i deres prosjekt. Samtidig fikk alle bedre innsyn i hvordan en smartere kan ta høyde for de endringer som trengs for å sikre friidrettsarealer kombinert med tribune utbygging og sikkerhetssoner for håndball. Etter gjennomgangen har vi fått skriftlig bekreftelse på at alle Friidrettsarealer vil bli bevart i hallen slik de er idag. Da sier vi oss fornøyd, men vil følge prosjektet for å sikre at de står ved sitt ord.
Vi fikk også gitt innspill på behov for nett innenfor løpebanen, slik at man kan drive ballspill eller trening for de yngste samtidig som man har løping i rundbanen.

…………………….
Historie:

Stavanger kommune har i 2019 etablert en Fagplan for idrett 2019 – 2034.
Overordnet mål i planen forteller: Stavanger kommune ønsker at flere kan utøve idrett og drive fysisk aktivitet.
Få klubber har bidratt mer enn IL Skjalg til dette med en vekst på 20-30% de siste årene.

(Bildet av årets beste idrettslag i 17 mai toget)

Samtidig opplever vi i friidretten i Skjalg, at vår idrett er blitt satt i spill ved at kommunen ikke kan garantere for våre arealer ved en tribune utbygging i Stavanger idrettshall. Byens eneste flerbrukshall for vår sport gjennom kommunens budsjett for neste år som paradoksalt nok har fått navnet online HOP(p)2020.

Kommunen har over 40 flerbrukshaller og gymsaler i Stavanger kommune egnet for ballsporter, men kun en hall som idag er stor nok til friidrett.

Det pekes på at vi kan dra til Sandneshallen. Som er en fantastisk hall både å trene og konkurrere vår sport i. Det gjør vi idag også, og erfaringen fra 6-8 klasse treningene 1 dag i uka viser at det kun er 25% av våre utøvere som klarer å stille på disse treningene, og en enda lavere andel for våre utøvere fra Rennesøy og Finnøy. Det vil med andre ord innebære et frafall på opp mot 75% av våre medlemmer hvis vi skal basere innetreningen kun på Sandneshallen. Og når vi i klubben også vet at mange av våre utøvere kommer etter frafall fra ballsporter, blir de potensielt uten et bærekraftig tilbud.

Vi har også Norges beste sprint elitegruppe med 2 landslagsutøvere, og de trener 10-12 ganger i uka, mange av de er studenter, og uten bil. Da sier det seg selv at en transporttid på 2 timer pr. trening for å trene i Sandneshallen ikke er et reelt alternativ.

Politikerne har fått forelagt et tribune forslag, hvor konsekvensene ved fjerning eller reduksjon av friidrettsarelaler ikke har blitt behørig belyst.

Vi kan ikke godta en reduksjon i tilbudet, og ber om at det settes krav til prosjektet som sikrer innendørs trenings arealer for friidretten i Stavanger, alternativt må prosjektet stoppes til alternative arealer er på plass.

Friidrett for alle – idrettsglede, mestring og utvikling

Med vennlig hilsen styret i IL Skjalg.
Steffan Røstvig, Styreleder
Lasse Wathne, Nestleder og Leder stevne utvalg
Simen Tjelta Larsen, Aktives representant
Fanney Drofn Gudmundsdottir, Leder foreldreutvalg
Maryon Paulsen Strugstad, Sportslig leder junior/senior
Linda Røstvig, Økonomi
Rune Hjelle, Sportslig leder barn/ungdom