All posts by Rune Hjelle

IL Skjalg i full gang etter COVID 19!

Da har alle grupper startet med trening igjen i IL Skjalg.
Vi er veldig heldig, som har de mest fantastiske trenere og foreldre som har klart å organisere Korona trening i den utfordrende situasjonen samfunnet står i. Det har gått med betydelig mer tid på planlegging og koordinering enn normalt, og vi sender en stor takk, dere er våre helter!
Sjekk ut gruppens sider under Barn og Ungdom for mer info rundt organisering av de forskjellige gruppene.

Selv Korona har ikke klart å stoppe medlemsveksten i klubben, og fra høsten tar vi sikte på å starte nok en ny gruppe, denne gangen en egen 1 klasse gruppe. For å sikre god planlegging oppfordrer vi til tidlig påmelding til denne gruppen.
For de som ikke klarer å vente så lenge, blir det Sommerskole i uke 26 og 33.
Første COOP Jærcup stevne blir 15 Juni for 13+, og 18 Juni for 10-12 år, påmelding via Minidrett.no, Det er maks 200 deltakere på disse stevnene, så ikke vent for lenge med påmelding.

Siste trening før sommeren blir 18 Juni (nb: oppmøte sted utenfor stadion pga. stevne), for grupper som har stevne denne dagen blir avslutning Mandag 15 Juni. Foreldregruppa arrangerer sommeravslutning med is til alle.

E-mail kommer ikke frem.
Vi opplever for tiden at de med G-mail konto ikke får mail fra sportlbu@ilskjalg.no, vennligst legg til e-posten i deres adressebok for å sikre mottak av mail.

 

Skjalg barne og ungdomstreninger starter forsiktig opp igjen!

Det gleder oss å se den økte løpegleden blant befolkningen på Nord Jæren! Som en av få klubber, har vi utrolig nok hatt en medlemsøkning under korona krisen. Vi er veldig glad for de nye, og takker masse for støtten fra de eksisterende medlemmene våre.

Med nye krav til trenertetthet, økt arealbruk pr. gruppe, desinfisering og kohort inndeling for redusert smittefare starter vi opp igjen med trening for 7 & 8 klasse denne uken.
Se gruppersider for mer info.
Vi vil så evaluere og fortsette med nye grupper hvis det lar seg gjøre de påfølgende ukene.

Når det foregår organisert Skjalg trening på stadion vil alle som ikke tilhører en av de oppsatte gruppene bli nødt til å forlate området.
Størst press forventer Skjalg på Stavanger stadion 16-19, Mandag, Tirsdag og Torsdag, og treningstider vil bli mer spredt for å utnytte mulighetsrommet best mulig.

Nå i oppstarter er det også helt normalt å vegre seg endel for å starte på nytt igjen, ta tiden til hjelp, og sikre at de er aktive i mellomtiden

HØP2020 og redusert tilbud av friidretts arealer i Stavanger idrettshall!

Oppdatert:
6 Nov godtok kommunen å møte Skjalg for en befaring i Stavanger idrettshall sammen med kretsleder for håndballen. Der fikk kommunen bedre innsyn i våre problemstillinger, og vi fikk bedre innblikk i deres prosjekt. Samtidig fikk alle bedre innsyn i hvordan en smartere kan ta høyde for de endringer som trengs for å sikre friidrettsarealer kombinert med tribune utbygging og sikkerhetssoner for håndball. Etter gjennomgangen har vi fått skriftlig bekreftelse på at alle Friidrettsarealer vil bli bevart i hallen slik de er idag. Da sier vi oss fornøyd, men vil følge prosjektet for å sikre at de står ved sitt ord.
Vi fikk også gitt innspill på behov for nett innenfor løpebanen, slik at man kan drive ballspill eller trening for de yngste samtidig som man har løping i rundbanen.

…………………….
Historie:

Stavanger kommune har i 2019 etablert en Fagplan for idrett 2019 – 2034.
Overordnet mål i planen forteller: Stavanger kommune ønsker at flere kan utøve idrett og drive fysisk aktivitet.
Få klubber har bidratt mer enn IL Skjalg til dette med en vekst på 20-30% de siste årene.

(Bildet av årets beste idrettslag i 17 mai toget)

Samtidig opplever vi i friidretten i Skjalg, at vår idrett er blitt satt i spill ved at kommunen ikke kan garantere for våre arealer ved en tribune utbygging i Stavanger idrettshall. Byens eneste flerbrukshall for vår sport gjennom kommunens budsjett for neste år som paradoksalt nok har fått navnet online HOP(p)2020.

Kommunen har over 40 flerbrukshaller og gymsaler i Stavanger kommune egnet for ballsporter, men kun en hall som idag er stor nok til friidrett.

Det pekes på at vi kan dra til Sandneshallen. Som er en fantastisk hall både å trene og konkurrere vår sport i. Det gjør vi idag også, og erfaringen fra 6-8 klasse treningene 1 dag i uka viser at det kun er 25% av våre utøvere som klarer å stille på disse treningene, og en enda lavere andel for våre utøvere fra Rennesøy og Finnøy. Det vil med andre ord innebære et frafall på opp mot 75% av våre medlemmer hvis vi skal basere innetreningen kun på Sandneshallen. Og når vi i klubben også vet at mange av våre utøvere kommer etter frafall fra ballsporter, blir de potensielt uten et bærekraftig tilbud.

Vi har også Norges beste sprint elitegruppe med 2 landslagsutøvere, og de trener 10-12 ganger i uka, mange av de er studenter, og uten bil. Da sier det seg selv at en transporttid på 2 timer pr. trening for å trene i Sandneshallen ikke er et reelt alternativ.

Politikerne har fått forelagt et tribune forslag, hvor konsekvensene ved fjerning eller reduksjon av friidrettsarelaler ikke har blitt behørig belyst.

Vi kan ikke godta en reduksjon i tilbudet, og ber om at det settes krav til prosjektet som sikrer innendørs trenings arealer for friidretten i Stavanger, alternativt må prosjektet stoppes til alternative arealer er på plass.

Friidrett for alle – idrettsglede, mestring og utvikling

Med vennlig hilsen styret i IL Skjalg.
Steffan Røstvig, Styreleder
Lasse Wathne, Nestleder og Leder stevne utvalg
Simen Tjelta Larsen, Aktives representant
Fanney Drofn Gudmundsdottir, Leder foreldreutvalg
Maryon Paulsen Strugstad, Sportslig leder junior/senior
Linda Røstvig, Økonomi
Rune Hjelle, Sportslig leder barn/ungdom

17 Mai premiering og Media dekning

17 Mai tog premiering
På søndag blir det premiering til IL Skjalg(kl 12:20) som beste idrettslag i 17-Mai toget under Miljøsøndagen i Stavanger sentrum.
Ta på Skjalg jakken og bli med i byen på denne aktivitetsdagen.

Media dekning
Vi har fått beskjed om at et mediahus vi filme og ta bilder under torsdagens trening (5 sep.) for å lage en reportasje rundt den formidable utviklingen i IL Skjalg de siste årene. Hvis det er noen som ønsker å reservere seg mot foto, send en mail til: leder@ilskjalg.no
Husk ellers å ta på Skjalg tøy, de som har.

God sommer fra IL Skjalg sin barne/ungdoms avdeling!

God sommer fra IL Skjalg sin barne/ungdoms avdeling!

Vårt mål om å spre idrettsglede til alle i stor Stavanger og Nord Jæren har i dette skoleåret overgått alle forventninger.
Sportsplan for barn/ungdom som ble lansert for ett år siden skulle bidra til satsingen har vært til stor støtte i den veksten vi har hatt.  Alle foreldre/utøvere bør sette seg inn i den for å sikre felles verdigrunnlag på Skjalg sine treninger og en plattform for videre utvikling.

Fotokonkurranse
Vi arrangerer iår en foto konkurranse, hvor premien er et gavekort i Trimtex butikken på 500kr. Konkurranse reglene er enkle, ta et kult bilde i ferien fra en trening eller tur med Skjalg tøy eller annet kreativt Skjalg innslag  og post det på Instagram med #ilskjalg
https://www.instagram.com/explore/tags/ilskjalg/

Vinner kåres iløpet av september.

Høydepunkter til nå i 2019 sesongen!

  • 17 Mai deltakelse ble en høydare fra start til mål, med utøvere som ga alt, trenere og foreldre som ble imponert av innsatsen og publikum som heiet oss frem til å bli årets idrettslag i Stavanger kommunes kåring. Premieutdeling er søndag 8 september på miljødagen i Stavanger sentrum.
  • Rekord antall utøvere på kretsens fantastiske Lerøy samling i Haugesund, og det blir ny rekord fra Skjalg i uttaket til årets krestkamp.
  • Skjalg største klubb på flere stevner i år, bildet under fra Mailekene hvor våre 100 utøvere var de som deltok i flest øvelser av alle klubber.

  • Flere nye klubb og kretsrekorder
  • Vi har dobblet antall trenere fra samme tid ifjor og er nå 43 fantastiske trenere. Disse har løftet fokus på kunnskap, og tatt inn over seg ny forskning og treningsmetoder for å tilrettelegge bedre på en flott måte gjennom kretsens, forbundets og Olympiatoppens kursing i tillegg til intern kunnskapsdeling.
  • Mangedobling i foreldreutvalget, foreldre engasjement er langt høyere enn tidligere, fortsett med det, og ta imot nye utfordringer og gjerne ta lederansvar for å gjøre IL Skjalg til en bedre klubb.


Bildet over fra sommer avslutningen i 2019.

Fra høsten starter vi 1 ny gruppe, men kan fort ende opp med 3 nye, gitt at noen av de vi har er ganske fulle, og overskrider anbefalt gruppe størrelse i forhold til Sportsplanen.

Sommeravslutning og oppstart høst 2019 for barn og ungdom.


Det blir sommeravslutning torsdag 13 Juni for alle barne/ungdomsgruppene under 15 år, foreldre utvalget bringer is.
Husk Skjalg tøy, da vi starter med en liten foto session.
Siste Jærcup før sommerferien er 20 Juni på Stavanger stadion.
Første trening etter sommerferien blir i uke 35, og nye kan møte fra  torsdag 29 August.
IL Skjalg er fortsatt i vekst og vi har hitill i 2019 vokst med nesten 15%, som kommer på toppen av hele 30% ifjor.
En fantastisk innsats av foreldre som ønsker fylle trener rollen har gjort det mulig å etterleve Sportsplanen for barn og ungdom det siste skoleåret.  Dette gjør at vi nå velger å utvide antall grupper i barne og ungdomsavdelingen, og satser på videre trener/foreldreutvalg rekrutering for å klare dette.
Ny gruppe inndeling blir:
1-2. Klasse (oppfordrer nye 1 klassinger til å melde seg inn snarest.)
3. Klasse
4. Klasse
5. Klasse
6. Klasse
7. Klasse
8. Klasse

Innmelding og info til nye medlemmer

God sommer!

Hilsen
Rune Hjelle
Sportslig leder barn/ungdom
IL Skjalg
Friidrett for alle – idrettsglede, mestring og utvikling.