All posts by Elisabeth Thuestad

Tur til Berlin

En gjeng ivrige Skjalgere på tur til Berlin 13-17. april.

Trening på Olympiastadion, på Mommsen stadion med SSC- Berlin og i Tiergarten. Men også tid til sightseeing og besøk I Tropical Island.

nr 12nr 11nr 8nr 3IMG_0963

Klubbhus – vedtak i Formannskapet

Da var sak om klubbhus vedtatt av Formannskapet og komme inn I handlingsplanen, se under. Så da er det bare å sette I gang med videre planlegging! Honnør til Gunnar for å ha fått gehør for saken politisk.

Formannskapets enstemmige vedtak:

1. Etablering av nytt tilbygg med klubbhusfunksjon for IL Skjalg innenfor eksisterende tribuneanlegg på Stavanger stadion godkjennes slik det kommer frem i saken.

2. Tilbygget innarbeides ved rullering av handlingsprogrammet for perioden 2017-2020 i Fagplan idrett 2014-2029.

3. Stavanger kommune forskutterer spillemidler til prosjektet til IL Skjalg i form av utlån. Finansiering av utlån innarbeides i handlings- og økonomiplan for 2017-2020.

Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om forskuttering av spillemidler, festeavtale og sameieavtale med IL Skjalg.

Link till mer informasjon:  Link

 

NM vel gjennomført

Da var to NM-dager vel gjennomført i et fantastisk vårvær! Værgudene har virkelig vært på vår side.

Jeg overbringer en stor takk fra Jarl Gaute til alle som har bidratt til å dra arrangementet vel havn. Det være seg arrangementskomiteen, alle frivillige og de som har stillt opp som dommere eller i andre sentrale funksjoner. Og så en takk til Jarl Gaute for jobben som arrangementsansvarlig!  Avslutningskommentaren på forbundets hjemmeside er verdt å merke seg:

Friidrett

Sportslig ble det 6 gullmedalje og 3 bronse til Skjalg. 5. plass som beste plassering I stafett for kvinner og 10 plass som beste for herrene. Øvrige resultater finner der på hjemmesiden til NM:

Resultater

Ny kontingentstruktur i IL Skjalg

På årsmøtet 17. mars ble det vedtatt ny kontingentstruktur for IL Skjalg.

Hovendringen er at det skilles mellom medlemskontigent (betales av alle og vedtas av årsmøtet) og treningsavgift (betales av alle som trener/konkurrere, fastsettelse er delegert til  styret). I tillegg betales treningskontingent for de yngre årsklassene (under 15 år) pr halvår og ikke for et år om gangen.

Krav på kontingent og treningsavgift blir sent ut I den nærmeste framtid. Hvert medlem vil få to mailer med betalingsinformasjon for hhv medlemskontigent og treningsavgift.

Link til vedtak om ny struktur for medlemskontigent

Kontigentstruktur

Mike med 21.5 på 200m

Mike Lubsen vant 200 m på 21.5 under et stevne i Uganda hvor han er på et 7 ukers treningsopphold. Tiden tilsvarer 21.74 elektronisk.

Av elektroniske tider er det er kun Per Ivar Sivle (20.98) og Simen Tjelta Larsen (21.61) fra Skjalg som har løpt raskere noen gang. Av mabuelle tider er bare notert Bjørn Nilsen (21.1 helt tilbake I 1958) og Jens Storhaug  og Per Ivar Sivle med (21.4).

Gratulerer, det lover godt for sesongen.

Spennende tider i møte – Klubbhus

Innsatsen for å få på plass et Klubbhus til IL Skjalg til erstatning for det som ble revet I forbindelse med “Nye Stavanger Stadion” begynner å bære frukter.

16. mars var sak om etablering av klubbhus oppe til behandling I Kommunalstyret for kultur og  idrett, og vedtak ble gjort ihht innstillingen og slik vi ønsket. Neste steg på veien er behandling I Formannsskapet 14. april. Vi krysser fingrene og satser på at de går rett vei der også.

Se detaljer I forelegget under:

Etablering av klubbhus for IL Skjalg

 
God påske til alle Skjalgere, og spesielt til Gunnar som har vært pådriver for saken.

Årets utøver, Skjalg-gutt og Skjalg-jente

På årsmøtet 17. mars ble det delt ut premiering til Årets utøver, Skjalg-gutten og Skjalg-jenta.

Elisabeth Slettum ble årets utøver 2015, med bl.a. Lag-EM-deltakelse, NM-gull på 200m og med på laget for ny norsk record på 4*100 stafett.

Skjalggutt og -jente deles ut til den utøveren I alderen 13-18 år med høyest poengsum etter Tyrvingtabellen for løp, hopp, kast + 2 valgfrie øvelser (totalt 5 øvelser).  Mathias Hove Johansen ble Skjalg-gutt 2015 med 4 264 poeng, Katrine Aske ble Skjalg-jenta 2015 med 4 870 poeng.

I tillegg ble det delt ut Skjalg-medaljer for klubbrekorder I året som gikk. Det er høyt nivå på prestasjonene I klubben for tiden, så det ble mange klubb- og kretsrekoder I 2015.

For hele listen over rekorder I året som gikk, se link:

Skjalg – rekorder  2015

Gratulerer med alle gode resultater I året som gikk. Vi gleder oss til sesongen som nå snart starter!