All posts by Elisabeth Thuestad

Lisens 2018


Alle deltakere på banearrangement MÅ ha helårslisens fra året de fyller 13 år. Resultater som er oppnådd uten pålagt lisens vil bli strøket ved årsslutt uten øvrig begrunnelse, og således bli slettet fra offisiell statistikk. Lisensen inneholder en forsikringsdel, se vilkår nedenfor.

Lisensen er individuell og kjøpes av den enkelte utøver.

Priser helårslisens: – Grunnlisens kr 420 – Utvidet lisens kr 800

KJØP LISENS 2017 HER

Mer informasjon om lisensen her.

Innkalling til Årsmøte I IL Skjalg 1. mars kl 19:30

Dato: Torsdag 1.3.2018, kl. 19:30

Sted:  Klubbhuset.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 15.2.2018.

Sakene kan sendes styrets leder Elisabet Thuestad på leder@ilskjalg.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før Årsmøtet.

For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Styret i IL Skjalg

Bli med rundt Mosvannet mens ungene trener!

Sett av tiden mens ungene trener til en tur rundt Mosvannet med andre Skjalg-foreldre. Oppmøte utenfor Idrettshallen torsdager kl. 17:00. Gangfart nå i starten (40-45 min rundt) så det er  ikke noe behov for fancy treningstøy, gode sko og klær holder. Så kan vi prøve å øke farten etter hvert.

Elisabet Thuestad, leder IL Skjalg

Godt nytt Skjalg-år

Så var nok et år over. Et spennende og framgangsrikt Skjalg-år. Rent sportslig seiler vi i medvind: vi har ikke hatt så gode resultater i mesterskapene (NM,  UM…) på opp mot 10 år! Elisabeth Slettum har satt nye klubbrekorder i hekk for kvinner, og vi har en ny rekord på 100 menn jr. (Mathias Hove Johansen). Og det er satt en mengde nye aldersklubrekorder, noe som lover veldig bra for årene framover. Spennende å følge med for alle Skjalg-venner.

Ikke bare har vi framgang når det gjelder utøvere som hevder seg nasjonalt, Skjalg vokser også i antall medlemmer. Ved utgangen av året var det tett opp mot 360 medlemmer, en økning på ca 25 stk. Og det etter en litt «urolig» start på høstsemesteret, der størst delen av utesesongen forsvant pga legging av nytt banedekke på Stavanger Stadion.  Takk for all tolmodigheten! Men nå er nytt fint dekke på plass og vi kan glede oss til å flytte ut til våren. Da vil også det nye klubbhuset være klar til bruk. Endelig får vi et eget sted, etter 10 år som «hjemløse»!

Stor aktivitet i klubben krever ressurser, både menneskelig og økonomisk. En stor takk til trenere, arrangører og andre som stiller opp for klubben. Og til foreldre og utøvere og alle andre som er med på å gjøre Skjalg til en levende klubb og bidrar til den positive utviklingen. Men det er alltid behov for flere å dele oppgavene på så ikke ildsjelene går lei, så velkommen til alle som ønsker å bidra!

Klubbhuset på gang!

Da har vi fått formell godkjennelse på igangsettelse på bygging av klubbhuset. Håpet er at det kan settes i gang i løpet av november, men med forbehold om at det alltid kan komme noe i veien.

Oppdatering kommer etter hvert!

Stavanger Stadion fortsatt stengt

Før det regnværet som har vært de siste dagene fikk entreprenøren lagt på ca 300 meter på banen + begge halvsirklene av det første laget

Langtidsvarselet er bra, og det er det håp om vi kan få lagt begge lagene med dekke i løpet av denne perioden som kommer.

Inntil Stadion åpner igjen er oppmøte som følger:

1-2 og 3-4  kl: Stavanger Idretthall

5-6 kl: Mandag Stavanger Idrettshall, Torsdag Stavanger Stadion

7-9 klasse: Stavanger Stadion

Velkommen til Ida

Ida Tjørsvåg har i dag onsdag sin første arbeidsdag  i IL Skjalg.

Ida jobber 50% for IL Skjalg, og er “vår” etter lunsj onsdager og hele dagene torsdag og fredag.

Velkommen til oss!

Mer informasjon om Ida finne du på hjemmesiden vår under “Om Skjalg” og “Administrativ ressurs”.